Najnovija saopštenja >>>:
          
600 prijava zbog kršenja Zakona o finansiranju političkih partija
30-08-2016. - Predstojeći parlamentarni izbori teško mogu biti održani na zakonit način zbog činjenice da nove lične karte građana Crne Gore nisu biometrijske, a što je uslov po Zakonu o izboru odbornika i poslanika...

Izbori teško mogu biti održani na zakonit način
29-08-2016. - Predstojeći parlamentarni izbori teško mogu biti održani na zakonit način zbog činjenice da nove lične karte građana Crne Gore nisu biometrijske, a što je uslov po Zakonu o izboru odbornika i poslanika....
 

                    

 

  Projekat: “Pošteni izbori slobodni od korupcije”, finansiraju Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori
i ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici,  a implementira ga Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS).
Mišljenja i stavovi izneseni na ovom portalu ne mogu se smatrati stavovima donatora koji finansiraju implementaciju projekta.